Ověřené překlady

Ověřené překlady a vidimace dokumentů

Překlady prováděné soudními překladateli a překlady jimi ověřované. V této sekci překládáme dokumenty, které vyžadují ověřený překlad a jsou zpravidla vydávány úřady doma nebo v zahraničí, nebo je tyto úřady vyžadují. Mohou to být standardní dokumenty jako např. smlouvy, diplomy, certifikáty, osvědčení o manželství, oddací listy nebo rodné listy.

Při tlumočení na úřadech, v soudech a dalších institucích, na valných hromadách nebo u příležitosti podpisu smluv je často vyžadována přítomnost soudního tlumočníka. V tomto případě Vám poradíme, jaké řešení by pro Vás bylo nejlepš.