Překlady dtp

Grafické služby JEDNODUCHÉ

 • konverze dokumentů ve formátech .pdf, .jpg, .tiff, .gif, .bmp, do .doczachování uspořádání stránky s přihlédnutím k odstavcům, sloupcům a druhům fontů
 • konverze dokumentů obsahujících tabulky do formátu .xls
 • konverze dokumentů ve formátu .doc nebo .xls do .pdf
 • příprava elektronické verze faxových kopií s jednoduchým rozvržením stránky
 • příprava elektronické verze strojopisů s jednoduchým rozvržením stránky

Grafické služby KOMPLEXNÍ

tedy konverze dokumentů se složitou grafickou úpravou. Komplexní DTP zahrnuje veškeré činnosti jednoduchého DTP pro doklady obsahující:

 • obrázky s popisy
 • komplikované rozvržení stránek obsahující tabulky, sloupce, obrázky v tabulkách
 • technické obrázky a technické dokumentace
 • tabulky s velkým počtem záznamů
 • málo čitelné texty bez možnosti editace
 • jiné nestandardní prvky

Příprava k tisku

Máme-li k dispozici zákazníkův překlad a originální text, jsme schopni připravit výsledný soubor přenesením překladu do originálního souboru tak, aby výsledný soubor odpovídal svému originálu.

Příprava k tisku zahrnuje:

 • přenesení překladu do originální grafické úpravy dokumentu
 • přípravu finálního dokumentu v libovolném formátu, např. .doc nebo .pdf

Pokročilé grafické služby

Naše pokročilé služby DTP zahrnují veškeré zpracování dokumentů s využitím profesionálních grafických programů.