úradne overené preklady

Úradne overené preklady a overovanie dokumentov

Preklady vykonávané úradnými prekladateľmi, ako aj nimi overené preklady. V tejto časti prekladáme dokumenty, ktoré si vyžadujú súdne overenie a spravidla sú vydávané štátnymi orgánmi a v zahraničí, alebo sú úrady vyžadované. Môžu to byť štandardné dokumenty ako napríklad zmluvy, diplomy, osvedčenia, potvrdenia o manželstve, svadbe alebo narodení.

Pri tlmočení na úradoch, súdoch a iných inštitúciach, valných zhromaždeniach alebo pri podpisovaní zmluvy je často potrebná prítomnosť prekladateľa. Pri tejto príležitosti Vám poradíme, ktoré riešenie bude pre Vás najlepšie.