Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe i uwierzytelnienia dokumentów

Tłumaczenia wykonywane przez tłumaczy przysięgłych jak również tłumaczenia uwierzytelniane przez nich. W tej sekcji tłumaczymy dokumenty, które wymagają tłumaczenia przysięgłego i z reguły są wydawane przez urzędy w kraju i za granicą, lub są przez dane urzędy wymagane. Mogą być to standardowe dokumenty takie jak: umowy, dyplomy, certyfikaty, akty małżeństwa, akty ślubu lub akty urodzenia.

Przy tłumaczeniach w urzędach, sądach i innych instytucjach, na walnych zgromadzeniach czy przy okazji podpisywania umów wymagana jest często obecność tłumacza przysięgłego. Przy tej okazji doradzimy, jakie rozwiązanie będzie dla Państwa najlepsze.