O NÁS

Naša misia

Preklady je spoločnosť, ktorá spĺňa rastúce požiadavky svojich klientov. Ponúkame komplexné a predovšetkým inteligentné riešenia v oblasti prekladu.

Vyznačujeme sa schopnosťou presne rozpoznať potreby našich zákazníkov. Naše prekladateľské riešenia sa vyznačujú individuálnym a flexibilným prístupom. Vďaka tomu nájdete v našej ponuke písomné preklady doplnené grafickými službami, tlmočenie, vrátane organizácie medzinárodných konferencií, ako aj súdne preklady. Ale predovšetkým je naším hlavným cieľom poskytnúť vám preklady najvyššej kvality. Zameriavame sa na obchodné partnerstvo.

Náš tím

 

V kancelárii zamestnávame ľudí, ktorí s nami zdieľajú vášeň pre jazyky a preklady. Od našich zamestnancov požadujeme dokonalú znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka.
Náš tím sa vyznačuje ľahkosťou pri vytváraní medziľudských vzťahov a vysokou obchodnou kultúrou.
Každý má vynikajúce znalosti o MS Office a mnohých ďalších odvetvovo špecifických softvéroch.

Zameriavame sa na mladých ambicióznych ľudí, ktorí spájajú svoju budúcnosť s prekladmi alebo výučbou jazykov.

Pracujeme v uvoľnenej a priateľskej atmosfére. Preferujeme neformálnu a priamu komunikáciu medzi zamestnancami a vedením spoločnosti.

Anna Kościelska

Jaroslaw Kościelski

Naše miesta
Naše kancelárie sa nachádzajú v Gdansku a Varšave.

V roku 2015 sme sa zamerali na rozvoj. Sťahovali sme svoje sídlo do Olivia Business Center v O4. Je to viac ako len kancelárske budovy. Je to predovšetkým miesto hospodárskeho života v Pomoransku a O4 je najväčším spolupracovníkom v Európe. Teší nás, že môžeme byť súčasťou tejto veľkej obchodnej komunity a že môžeme byť partnerom mnohých obyvateľov OBC.

 

Čo robíme

preklady

  • Bežné preklady
  • Úradne overené preklady a overovanie dokumentov
  • Kontrola dokumentov

tlmočenie

  • Konzekutívne tlmočenie
  • Úradné tlmočenie (súdne)
  • Simultánne tlmočenie
  • Vybavenie na simultánne tlmočenie

korektúry prekladov

  • Vecné
  • Jazykové

Naše poslanie

BigLetter je spoločnosťou, ktorá vychádza v ústrety rastúcim požiadavkám našich zákazníkov. Ponúkame komplexné a predovšetkým inteligentné riešenia v oblasti prekladov a tlmočenia.

Odlišuje nás schopnosť správneho rozpoznania potrieb našich zákazníkov. Naše riešenia v oblasti prekladov a tlmočenia charakterizuje individuálny a flexibilný prístup. Vďaka tomu v našej ponuke nájdete preklady doplnené o grafické služby, ako aj tlmočenie, berúc do úvahy organizovanie medzinárodných konferencií, ako aj úradne overené preklady. V prvom rade je však naším hlavným cieľom poskytovať najvyššiu kvalitu prekladov. Zameriavame sa na partnerstvo v podnikaní.

Náš tím

Zamestnávame ľudí, ktorí s nami zdieľajú vášeň pre jazyky a preklady. Od našich zamestnancov požadujeme výbornú znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka.
Náš tím sa vyznačuje výbornými schopnosťami nadväzovania medziľudských vzťahov a vysokou firemnou kultúrou. Všetci majú výbornú znalosť balíka MS Office a mnoho iných odvetvových programov. Zameriavame sa na mladých, ambicióznych ľudí, ktorí svoju budúcnosť vidia v oblasti prekladov alebo jazykového vzdelávania. 

Pracujeme v uvoľnenej a priateľskej atmosfére. Preferujeme neformálnu a priamu komunikáciu medzi zamestnancami a vedením.

Naše pobočky

Naše pobočky sa nachádzajú v Gdansku a vo Varšave.

V roku 2015 sme sa zamerali na rozvoj. Presťahovali sme naše sídlo do Olivia Business Centre v O4. Je to viac ako len súbor kancelárskych budov. Je to predovšetkým miesto hospodárskeho života Pomoranska a O4 je najväčším coworkingovým centrom v Európe. Sme radi, že môžeme byť súčasťou tejto veľkej komunity a partnerom viacerých zahraničných rezidentov OBC.

Napísali o nás

⦁ Informácie z Trojmesta

MÉDIÁ O NÁS

Informacje z otwarcia O4, newslettery, OBC, artykuł Marty Moksy, wywiad Jarka z O4