O NÁS

Čo robíme

preklady

  • Bežné preklady
  • Úradne overené preklady a overovanie dokumentov
  • Kontrola dokumentov

tlmočenie

  • Konzekutívne tlmočenie
  • Úradné tlmočenie (súdne)
  • Simultánne tlmočenie
  • Vybavenie na simultánne tlmočenie

korektúry prekladov

  • Vecné
  • Jazykové

Naše poslanie

BigLetter je spoločnosťou, ktorá vychádza v ústrety rastúcim požiadavkám našich zákazníkov. Ponúkame komplexné a predovšetkým inteligentné riešenia v oblasti prekladov a tlmočenia.

Odlišuje nás schopnosť správneho rozpoznania potrieb našich zákazníkov. Naše riešenia v oblasti prekladov a tlmočenia charakterizuje individuálny a flexibilný prístup. Vďaka tomu v našej ponuke nájdete preklady doplnené o grafické služby, ako aj tlmočenie, berúc do úvahy organizovanie medzinárodných konferencií, ako aj úradne overené preklady. V prvom rade je však naším hlavným cieľom poskytovať najvyššiu kvalitu prekladov. Zameriavame sa na partnerstvo v podnikaní.

Náš tím

Zamestnávame ľudí, ktorí s nami zdieľajú vášeň pre jazyky a preklady. Od našich zamestnancov požadujeme výbornú znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka.
Náš tím sa vyznačuje výbornými schopnosťami nadväzovania medziľudských vzťahov a vysokou firemnou kultúrou. Všetci majú výbornú znalosť balíka MS Office a mnoho iných odvetvových programov. Zameriavame sa na mladých, ambicióznych ľudí, ktorí svoju budúcnosť vidia v oblasti prekladov alebo jazykového vzdelávania. 

Pracujeme v uvoľnenej a priateľskej atmosfére. Preferujeme neformálnu a priamu komunikáciu medzi zamestnancami a vedením.

Naše pobočky

Naše pobočky sa nachádzajú v Gdansku a vo Varšave.

V roku 2015 sme sa zamerali na rozvoj. Presťahovali sme naše sídlo do Olivia Business Centre v O4. Je to viac ako len súbor kancelárskych budov. Je to predovšetkým miesto hospodárskeho života Pomoranska a O4 je najväčším coworkingovým centrom v Európe. Sme radi, že môžeme byť súčasťou tejto veľkej komunity a partnerom viacerých zahraničných rezidentov OBC.

Napísali o nás

⦁ Informácie z Trojmesta

MÉDIÁ O NÁS

Informacje z otwarcia O4, newslettery, OBC, artykuł Marty Moksy, wywiad Jarka z O4