Tłumaczenia dtp

Usługi graficzne PROSTE

 • konwersja dokumentów w formatach .pdf, .jpg, .tiff, .gif, .bmp, na .doc
 • zachowanie układu strony z uwzględnieniem akapitów, kolumn i czcionek
 • konwersja dokumentów zawierających tabele na format .xls
 • konwersja dokumentów w formacie .doc lub .xls na .pdf
 • przygotowanie wersji elektronicznej kopii faksowych o prostym układzie strony
 • przygotowanie wersji elektronicznej maszynopisów o prostym układzie strony

 

Usługi graficzne ZŁOŻONE

czyli konwersja dokumentów  o złożonej szacie graficznej. DTP złożone obejmuje wszelkie czynności DTP  prostego dla dokumentów zawierających:

 • rysunki z opisami
 • skomplikowane układy stron zawierające tabele, kolumny, rysunki w tabelach
 • rysunki techniczne i dokumentacje techniczne
 • tabele z dużą ilością rekordów
 • teksty mało czytelne, nieedytowalne
 • inne elementy niestandardowe

Przygotowanie do druku

Mając do dyspozycji tłumaczenie klienta oraz dokument źródłowy, jesteśmy w stanie przygotować plik wyjściowy nanosząc tłumaczenie na plik źródłowy tak, by plik wyjściowy odpowiadał swojemu pierwowzorowi.

Przygotowanie do druku obejmuje:

 • naniesienie tłumaczenia na oryginalną szatę graficzną dokumentu
 • przygotowanie finalnego dokumentu w dowolnym formacie np..doc lub .pdf

Zaawansowane usługi graficzne

Nasze zaawansowane usługi DTP obejmują wszelkie obróbki dokumentów z wykorzystaniem profesjonalnych programów graficznych.