korektúry prekladov

Kontrola dokumentov

Korektúru dokumentov, v závislosti od Vašich potrieb, vykonávame z jazykového alebo vecného hľadiska. Okrem toho na požiadanie vykonávame zmeny vo Vami dodaných textoch alebo aktualizujeme nami vykonané staršie verzie prekladov.