preklady s DTP

JEDNODUCHÉ grafické služby

 • konvertovanie dokumenty vo formáte pdf, jpg, gif, tiff, bmp, na formát doc
 • zachovanie rozloženia strany, berúc do úvahy nadpisy, odseky, a fonty
 • konvertovanie dokumentov obsahujúcich tabuľky na formát .xls
 • konvertovanie dokumentov vo formáte .doc alebo .xls na .PDF
 • príprava elektronickej verzie faxov s jednoduchým rozložením stránky
 • príprava elektronickej verzie strojopisu s jednoduchým rozložením stránky

KOMPLEXNÉ grafické služby 

čiže konverzia dokumentov so zložitým grafickým rozložením. Komplexné DTP zahŕňa všetky DTP činnosti pre dokumenty obsahujúce:

 • kresby s popismi
 • komplikované rozloženie strany, ktoré obsahuje tabuľky, stĺpce, výkresy v tabuľkách
 • technické výkresy a technické podklady
 • tabuľky s veľkým množstvom záznamov
 • slabo čitateľné texty, needitovateľné
 • iné neštandardné položky

Príprava pre tlač

S prekladom klienta a zdrojovým dokumentom sme schopní pripraviť výstupný súbor prostredníctvom prekladu zdrojového súboru do výstupného súboru tak, aby zodpovedal podobe vstupného súboru. 

Príprava pre tlač zahŕňa:

 • grafické rozloženie prekladu podľa originálu dokumentu
 • Prípravu finálneho dokumentu v ľubovoľnom formáte, napr. doc alebo pdf

Pokročilé grafické služby

Naše pokročilé DTP služby zahŕňajú spracovanie všetkých dokumentov s použitím profesionálnych grafických programov.