preklady

Bežné preklady

Všetky preklady, ktoré nevyžadujú overenie prekladu súdnym prekladateľom. 

Vďaka tejto službe preložíme vaše dokumenty „do" alebo „z" viac ako 40 jazykov, vrátane kombinácií z cudzieho jazyka do cudzieho jazyka. 

V tejto časti ponúkame preklady takých dokumentov ako je korešpondencia a interné podnikové doklady, technická dokumentácia, manuály, záručné listy, technicko-pohybová dokumentácia a iné odborné preklady.