Bigletter v šiestich verziách

Bigletter je spoločnosť pôsobiaca v odvetví prekladov a tlmočenia, so sídlom v Gdaňsku a vo Varšave. Špecializuje sa na preklady a tlmočenie do viac ako 40 jazykov. Okrem toho tiež organizujeme medzinárodné jazykové konferencie. Ponúkame aj jazykovú výučbu. Od iných nás odlišuje schopnosť presného rozpoznávania potrieb zákazníkov a individuálny a flexibilný prístup.

  1. Najviac sa vyznáme v... jazykoch, prekladoch a tlmočení.
  2. Ostatní sa od nás môžu naučiť... prekladať a tlmočiť.
  3. Naším najväčším úspechom je už sedem ročná prítomnosť na trhu, pri silnej konkurencii a množstve prekladateľov.
  4. Náš ideálny zákazník... je človek, ktorý vie, čo je preklad, pretože s takýmto zákazníkom sa lepšie komunikuje a je jednoduchšie predstaviť mu našu ponuku. Náš ideálny klient rešpektuje našu prácu a to čo robíme. Vie, že za kvalitou prekladov je tvrdá práca a vnútorná kontrola oddelenia služieb zákazníkom.
  5. Našim plánom do budúcnosti je vstup na nemecký trh.
  6. Okrem práce, je našou vášňou... práca v záhrade a relax s rodinou.

Gdzie się znajdują: O4/Floor1/Room1.6, 1.7