proofreading

Weryfikacja dokumentów

Korektę dokumentów, w zależności od Państwa potrzeb, przeprowadzamy pod kątem językowym lub merytorycznym. Dodatkowo na Państwa życzenie wprowadzamy zmiany w przekazanych przez Państwa tekstach bądź aktualizujemy wykonane przez nas wcześniej tłumaczenia.