BigLetter v šesti obrazech

BigLetter je firma z překladatelského oboru se sídlem v Gdaňsku a ve Varšavě. Specializuje se na překlady do více než 40 jazyků, jak písemných tak ústních. Kromě toho organizuje také mezinárodní konference s poskytováním jazykových služeb. Nabídka obsahuje také výuku jazyků. Jak sami říkají, odlišují se schopností přesného rozpoznání potřeb zákazníků, individuálním a flexibilním přístupem.

  1. Nejvíce se vyznáme v… jazycích a překladech.
  2. Co se mohou jiní naučit od nás…překládat.
  3. Naším největším úspěchem je naše již sedmiletá přítomnost na trhu v tak silné konkurenci, při takovém množství překladatelů.
  4. Náš ideální zákazník… je osoba, která ví, v čem spočívá překládání, protože s takovým zákazníkem se lépe hovoří a můžeme mu snadněji předložit cenový odhad. Náš ideální zákazník si váží kvality naší práce a toho, co děláme. Ví, že za kvalitou překladu stojí těžká práce, interní korektury zaměstnanců oddělení zákaznické obsluhy.
  5. Naším plánem do budoucna je vstup na německý trh.
  6. Kromě překládání je naším koníčkem práce na zahradě a odpočinek s rodinou.  

Gdzie się znajdują: O4/Floor1/Room1.6, 1.7